Trui Demarcke woont en werkt in België, studeerde Sculpturale keramiek aan het Sint-Lucas te Gent en nadien Industrieel Textielontwerp in Kortrijk.

Ze werkte als textielontwerper voor de industrie en richtte het label FIL&BAUKIS op, gekend om exclusieve sjaals in zijde en breiwerk.

Dit combineerde ze met haar carrière als kunstenaar.

 

Sedert 2006 legt ze zich toe op het vrije werk met textiel dat geleidelijk aan plaats maakt voor andere materialen, zoals kleurpigment op houten paneel alsook grafiet en houtskooltekeningen.

De werken met zijden stof blijven inspireren, het onderzoek wordt hierin verdergezet.

Deze hebben een sculpturaal karakter waarbij de werking van het licht een belangrijke rol speelt.

Na verschillende solo- en groepsexpo’s, maakte ze het kunstenaarsboek “Tsimtsoem”, van chaos naar orde: een scheppingsverhaal in 24 afbeeldingen.

 

Tegengestelde krachten vormen de rode draad in haar werk. 

Zij vertrekt vanuit het materiaal en het witte licht- als een immense ruimte- dat zich samentrekt. Door de afbakening ontstaat er een nieuwe ruimte met de materie als drager van energie en informatie.

Het wegnemen van materiaal is even belangrijk als het aanbrengen omdat het plaats maakt voor iets anders totdat het gewenste beeld aan de oppervlakte komt.

Het begrip ‘’Tsimtsoem”, het inperken van de oneindige ruimte, is een concept die de kunstenaar zich graag toe-eigent om van chaos naar de orde te gaan.

 

                                                                                                                     Hilde Van Canneyt

 

Trui Demarcke (° 1962, Belgian, living in Zele, BE), studied Sculptural Ceramics at Sint-Lucas in Ghent (BE) and afterwards Industrial Textile Design in Kortrijk (BE). 

Afterwards she founded the « FIL & BAUKIS » label, known for its exclusive silk and knitted scarves. She combined this professional activity in the last decade with a career as an artist. 

After several solo and group exhibitions, she made the artist’s book « Tsimtsoem », from chaos to order: a creation story in 24 images. 

Multimedia artist Trui Demarcke starts her visual work from the basic element of light. The light is for her a space that she delimits with “matter”, which in turn becomes a carrier of energy and information. In the accumulation of materials and meanings that may or may not vibrate in harmony, her creations start slowly to develop a certain shape. Material is applied, removed again, leaves a shadow of the previous operation. In this way the artist wants to make the process of creation tangible and visible in its final phase.
The concept of “Tsimtsoem”, the limitation of infinite space, is an idea that the artist likes to adhere in order to transform chaos to order.