Trui Demarcke °1962 BE,volgde sculpturale Keramiek aan Sint-Lucas, Gent en Industrieel Textielontwerp aan het PTI, Kortrijk. Ze heeft een loopbaan achter zich als textieldesigner met het label “FIL&BAUKIS”, gekend om de exclusieve sjaals in zijde en breiwerk. Vanaf 2010 is zij aan het werk als beeldend kunstenaar met solo- en groepsexpo’s, In 2019 maakte ze het  kunstenaarsboek “Tsimtsoem”, van chaos naar orde, een scheppingsverhaal in 24 afbeeldingen en de tekeningenbundel 'Alfabet' in 2021.

Trui Demarcke start met haar beeldend werk vanuit het basiselement “daglicht”. Dit gegeven is voor haar als een ruimte die ze afbakent met materie, die op haar beurt een drager van energie en informatie wordt. Materiaal wordt aangebracht, weer weggehaald en laat een schim van de voorgaande handeling over. In de opeenstapeling van materialen en betekenissen die al dan niet in harmonie vibreren, krijgt de creatie een gelaagde ordening. De kunstenaar wil het proces van creatie voelbaar en zichtbaar maken in haar eindfase.
 

De werken met zijden stof blijven inspireren, het onderzoek wordt hierin verdergezet.Deze hebben een sculpturaal karakter waarbij de werking van het licht een belangrijke rol speelt.

 

                                                                                                           Hilde Van Canneyt

 

Trui Demarcke ° 1962 BE, studied Sculptural Ceramics at Sint-Lucas in Ghent (BE) and Industrial Textile Design in Kortrijk (BE). 

She founded the label « FIL & BAUKIS » , known for its exclusive silk and knitted scarves. She combined this professional activity in the last decade with a career as an artist. 

2019:the artist’s book « Tsimtsoem », from chaos to order: a creation story in 24 images. 

2021: the book 'Alfabet', abstract drawings evolve into a recognizable portrait of a person, spread over 26 pages.

Multimedia artist Trui Demarcke starts her visual work from the basic element of light. Material is applied, removed again, leaves a shadow of the previous operation. In this way the artist wants to make the process of creation tangible and visible in its final phase.
The concept of “Tsimtsoem”, the limitation of infinite space, is an idea that the artist likes to adhere in order to transform chaos to order.